Skip to content

ลูกหมุนระบายอากาศ

ลักษณะโครงสร้างของลูกหมุนระบายอากาศ

1วัสดุของลูกหมุนระบายอากาศ ใบเป็นอลูมิเนียม คอสังกะสี แกนเหล็ก

2ขนาดของลูกหมุนระบายอากาศ ทางบริษัทมีจำหน่าย ขนาด 24 นิ้ว หากต้องการขนาดอื่น สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย

3วัสดุที่ใช้ทำฐานลูกหมุนระบายอากาศ เป็นไฟเบอร์กลาส

4ความยาวฐานลูกหมุนระบายอากาศมาตรฐาน ที่นิยมใช้ คือขนาด 1.5 เมตร

5ลอน เป็นลอนมาตรฐาน หน้ากว้าง 760 มม. (เท่ากับลอนเมทัลชีท)

6ระบบขับเคลื่อน แบ่งเป็น ระบบธรรมชาติ อาศัยแรงลม ไม่ได้ใช้ไฟฟ้า และระบบมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน

ฐานลูกหมุน

ฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาส

     สภาพอากาศและอุณหภูมิของโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง และมีความร้อนเพิ่มมากขึ้น ฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาส และลูกหมุนระบายอากาศจึง เป็นทางเลือกหนึ่งที่คนนิยมใช้ในการระบายอากาศร้อนและความชื้นในอาคาร บ้านเรือน พื้นที่ติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ให้ความร้อน โดยอาศัยพลังงานลมธรรมชาติเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมในการให้ความเย็นภายในอาคาร ฐานลูกหมุนที่นิยมใช้กันมาก คือ ฐานขนาดมาตรฐาน 1.50 เมตร

error: Content is protected !!