Skip to content

หลังคาเมทัลชีท ลอนสเปน

     แผ่นเมทัลชีทที่ถูกรีดลอนและเคลือบอลูซิงค์ ที่มีรูปลอนโค้งมน เป็นรูปแบบที่ทำให้ลอนสเปน ดูมีความนุ่มนวล ขนาดความกว้างแผ่น หลังหักซ้อนทับไม่ต่ำกว่า 750 มม. มี 5 สั้นลอน ความสูงลอน 35 มม. เป็นลอนที่่ออกแบบ ให้คล้ายกับหลังคากระเบื้อง สวยและทันสมัย และมีความคงทน

    ลอนสเปน ใช้ได้กับงานมุงหลังคาทั้งอาคารสถานที่ทุกแบบ ทั้งโรงงาน และบ้านพักอาศัย ให้รูปทรงที่สวยทันสมัยซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากอีกแบบหนึ่ง เหมาะมากกับอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่ๆ ต้องการสร้างอาคารให้มีรูปแบบความสวยงามและโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม เช่น โรงเรียน บ้านเรือนหรือแม้แต่กระทั่งอาคารโบราณทรงไทย ก็สามารถนำแผ่นหลังคาแบบลอนสเปนไปใช้ในการติดตั้งได้ เพราะมีลวดลายที่ดูนุ่นนวล สวยงาม ลักษณะของรูปลอนคล้ายกระเบื้องที่ใช้อยู่ตามบ้านเรือนในปัจจุบัน หากเลือกสีสันให้ตรงและลงตัวกับอาคารสถานที่จะสามารถทำให้สถานที่นั้นกลายเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นได้ทีเดียว นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นอยู่ที่ความเบาบาง แต่ในทางตรงกันข้ามกับให้ความแข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าหลังกระเบื้องหลายเท่า ง่ายและสะดวกในการติดตั้ง ขนาดความกว้างของแผ่นหลังคาแบบนี้อยู่ที่ 750 มม. โดยไม่นับระยะซ้อนทับ มี 5 สันลอน ความสูงของสันลอนอยุ่ที่ 35 มม. สามารถติดตั้งทำมุมลาดเอียงได้ต่ำสุดที่ 15 องศา

error: Content is protected !!